Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Кодекс на труда - 2 издание 2015

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,6
ISBN: 9789542811930-1
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: проф. д-р Емил Мингов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Кодекс на труда - 2 издание 2015 проф. д-р Емил Мингов epub книги безплатно

Описание:

Настоящият сборник съдържа действащи нормативни актове в областта на трудовото законодателство. Обхватът им е тематично разделен в зависимост от въпросите, които са във фокуса на законодателя при уредбата на трудовите правоотношения - тяхното възникване, съдържание и особености. Нормативните актове са подредени в десет раздела според вида на правоотношението и юридическия факт за неговото пораждане.В сборника намират място онези нормативни актове, които дават облика на трудовото законодателство, като се очертават два големи дяла - индивидуалното трудово право и колективното трудово право.

...дание. ... КОДЕКС НА ТРУДА от 1951 г ... Кодекс на труда 2014.03.25 - Пълен текст на закона ... . ... 27 от 1986 г.) В случаите, когато не се ползва отпуск по чл. 164, ал. 1 или 2 от Кодекса на труда от 1986 г., или лицето, което ... Кодекс на Труда В сила от 01.01.1987 г. Обн. ДВ. бр. 26 от 1... Кодекс на труда. Дата на издаване ... линия е и диспозитивът на Тъл ... store.bg - Кодекс на труда. Сборник нормативни актове 2020 ... ... ... линия е и диспозитивът на Тълкувателно решение 2/2016 г. по тълк.д. № 2/2015 г., ОСГК на ВКС, относимо към Закона за установяване на трудов и осигурителен стаж по ... Ново издание на "Кодекс на труда" с допълнение от 11.08.2015г. Актуализиран текст на Кодекса на труда след измененията и допълненията в КТ от 11 август 2015 г. Кодекс на труда 2019. 16. АКТУАЛИЗИРАНО ИЗДАНИЕ КЪМ 10 ОКТОМВРИ 2019 Г. Сборникът включва Кодекса на труда 2018, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за уреждане на колективните трудови спорове, Закона за ... Министерство на Труда и Социалната политика, задайте въпрос, намерете полезна информация. ... en iso 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" Кодекс на труда на издателство Сиби. 13-то актуализирано издание към 17 септември 2014 г. - Кодекс на труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Закона за уреждане на Публикувана на 28 Ноем. 2016 в: Кодекс на труда 2 отговори Дияна Димитрова отговори: Прекратяване на безсрочен трудов договор по чл. 325, ал.1, т.9 от КТ През април броят на безработните на местния пазар на труда нараства с 65 хил. души до 219 хил., а съотношението на хората без работа нараства от 4.5% през март до 6.2% спрямо активното население ......