Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,98
ISBN: 9789542820642
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мариета Рабохчийска
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз Мариета Рабохчийска epub книги безплатно

Описание:

На фона на другите политики на ЕС, Европейската политика за съседство (ЕПС) е сравнително нова, тъй като е лансирана официално през 2004 г. Тя е рамка на отношенията на Съюза с 16 държави от непосредственото му географско обкръжение и служи като алтернатива на разширяването.В монографията подробно са разгледани политическите и правни механизми за осъществяване на политиката за съседство, проблемът за смесените споразумения, международните договори на Съюза с отношение към политиката, програмите за асоцииране, докладите за държавите и докладите за напредъка. Специално внимание е обърнато на споразуменията за асоцииране с Украйна, Грузия и Молдова от 2014 г.Разглеждани са механизмите за осъществяване на ЕПС и е щрихован целият процес на възникване и изковаване на политиката от гледна точка на институциите на Съюза.Изследвана е практическата приложимост и ефективност на политиката под формата на рамката за многостранно сътрудничество по линия на Източното партньорство. Отделено е място и на бъдещето – разгледан е процесът на преосмисляне и преразглеждане на ЕПС, който тече от началото на 2015 г.

...парламент обикновено е канен за изслушване в началото на заседанието (член 235, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз — ДФЕС) ... „Панорама", бр. 71: Съседи обединяват усилия срещу ... ... . политика на Съюза в областта на външните отношения и сигурността, както е определена в член 11, параграф 1 от Договора за Европейския съюз, и Цени и евтини оферти Книги, сравнение на цени от всички онлайн магазини! Разгледай хитови модели и дизайни, прочети описания, мнения за Книги, намери най-евтини промоции за Книги Европейската служба за външна дейност се ръководи от върховния представител по въпросите на външните работи и политиката на сигурност. Тя се състои от: Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз Мариета Рабохчийска На фона на другите политик ... 15.3.2014 Г Bg Официален Вестник На Европейския Съюз L 77/27 ... . Тя се състои от: Политиката за съседство като инструмент на външните отношения на Европейския съюз Мариета Рабохчийска На фона на другите политики на ЕС, Европейската политика за съседство (ЕПС) е ... Очакван ресор: Като външен министър и бивш министър на финансите Рейндерс има опит в редица политически въпроси и а възможна алтернатива на Юрова за ресор върховенство на закона. Interreg : European Territorial Co-operation European Territorial Cooperation (ETC), better known as Interreg, is one of the two goals of cohesion policy and provides a framework for the implementation of joint actions and policy exchanges between national, regional and local actors from different Member States.  К У Р С О В А Р А Б О Т А ТЕМА: ОБЩАТА ПОЛИТИКА ЗА СИГУРНОСТ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ ИНСТУМЕНТ СЪДЪРЖАНИЕ: Въведение 3 Необходимост от водене на обща политика за сигурност и отбрана в Европейския съюз 3 Ст енергийната сигурност на Европейския съюз - еволюция на стратегии и политики", в резултат на което е получила образователната и научна степен „доктор" в професионално направление 3.3. Програми за външно подпомагане, свързани с държавите, покрити от дейността на Европейската фондация за обучение, следва да бъдат заменени с нови инструменти на политиката в сферата на външните отношения, главно с ... Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства, ОВ l 196/2.8.2003 г. 7Вж. Рамково решение 2008/978/ПВР на Съвета на ЕС от 18 декември 2008 г. относно Размерът започва да се преговаря при българското председателство Политиката за сближаване в ЕС, част от която са и сегашните еврофондове, ще остане приоритетна за 27-те страни членки и след 2020 г. Общността за трансгранично сътрудничество по Европейския инструмент за съседство (ТГС ЕИС) включва стотици хиляди хора, работещи от двете...