Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за местните данъци и такси/2006

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,1
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...а местните такси се извършват по реда на чл ... Данъци Start.bg - такси, закон за данъци, закон за ... ... . 4, ал. 1 - 5 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Закон за местните данъци и такси ... Наредба за условията и реда за упражняване правата на собственост в търговски дружества, участието в граждански дружества и сключването на договори за ... Наредба за условията и реда за съставяне ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Самоков обобщаваме по-важните промени в Зак она за местните данъци и так си (ЗМДТ), обнародвани в брой 98 на Държавен вестник от 27 ноември 2018 г. Промените влизат в сила от 1 януари 2019 г. Примери за определяне на осигурителния доход и попълване на декларация обр. № 1 „Данни за осигуреното лице" за лицата получили компенсация по реда на постановление № 55 от 2020 г. в. Местните данъци и такси се изчисляват и внасят в приход на общинските бюджети. Общинските съвети определят размера на данъците и начините на изчисляване, като не се допускат изменения в ... ЗАКОН за местните данъци и такси Обн., ДВ, бр. 117 от 10.12.1997 г., в сила от 1.01.1998 г., изм. и доп., бр. 71 ... Повече данъци за авиацията искат 9 европейски страни. Предвижда се физическите лица, включително едноличните търговци, които са задължително регистрирани при доставки на услуги, и данъкът, за които е изискуем от ... Относно проекта на Закон за бюджета на Република България за 2017 г. + 2016. ... Становище по проекта за ЗИД на Закона за местните данъци и такси ... ЗАКОН ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В сила от 01.01.1998 г. Отразена деноминацията от 05.07.1999 г. София: Повече е-плащания на данъци - Все повече стават онлайн плащанията на местните данъци и такси през сайта на Столична община, съобщиха от Дирекция Георги КОНЕВ Данъчен експер т. От 01.01.2007 г. влязоха в сила 27-и по ред изменения и до...