Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,6
ISBN: 9789547305649
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Търговски регистър и регистър БУЛСТАТ epub книги безплатно

Описание:

2. изданиеПоместен е Законът за търговския регистър, с който се уреждат търговската регистрация, правилата за воденето и съхраняването на търговския регистър като единна централизирана електронна база данни, създадените гаранции за публичност и бързина в производството, осигуряването на достъп до базата данни по електронен път, производствата по задължителната пререгистрация на вписаните търговци, извършването на справки и издаването на удостоверения.Нормативната уредба е допълнена с Наредба № 1 за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.Включен е Законът за регистър БУЛСТАТ, който урежда реда и начина за регистрация и връзките с други регистри и информационни системи.Поместена е и Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията.Текстовете са анотирани с препращания между норми, поместени в сборника, и към други нормативни актове.

...я сайта на Имотния регистър ... Вписване в регистър „Търговски обекти" със Заявление за ... ... . Регистър БУЛСТАТ и РИОС Транзитна сметка, обслужваща регистър БУЛСТАТ и Регистъра на имуществените отношения на съпрузите: bg52 crex 9260 3114 5495 01; Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ Търговски регистър - инфо ели 29.12.2007 15:11 ровичкам от доста в ... Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ ... .12.2007 15:11 ровичкам от доста време в страничката им, а днес открих нещо интересно ;) Способ на разпространение Кабел и сателит Начална дата на разпространение 11.07.2017 г. Удостоверение за регистрация ЛРР-02-4-155-01 Вид на доставчика Търговски В следващите три уикенда предстоят спирания на Търговския регистър, Регистър Булстат и Регистъра за имуществени отношения От днес заработи единният портал, който обединява Имотния регистър, Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), съобщи Агенцията по вписванията.. В годините работата на Търговския ......