Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Регионално планиране и прогнозиране. Методически проблеми на планиране и финансиране на регионалното развитие - част 1

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2002
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,86
ISBN: 954-957-492-Х
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Л. Василева
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Л. Василева книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...нието и предхожда планирането ... PDF РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ на Северозападен район за ... ... . При прогнозирането и планирането се вземат решения сега, а се очакват резултати в бъдешето. Проект bg 051po001-6.2.13 „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище " Цена: 14.00 лв. Книга. Настоящият учебни ... Планиране и прогнозиране | Лекции по Икономика ... .00 лв. Книга. Настоящият учебник Методически проблеми на планиране и финансиране на регионалното развитие, част 2 е част от поредицата Регионално планиране и прогнозиране. Акцентът на разработката е свързан с ... - обоснованост на изводите, оценките и насоките. Разлики: 1.Прогнозирането и планирането са компоненти на един и същ процес. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОГНОЗИРАНЕ, ПЛАНИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ И МОНИТОРИНГ НА ОБЩЕСТЕВЕНИ ПОРЪЧКИ В АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА 2016 г. Прогнозиране и планиране ИЗПИТ 3 април от 11:00часа поправка 8.05. 2010 от 11:00 часа ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ ТЕМА 1 Планирането и прогнозирането в системата на управлението Процесът на управление на всяка организация ... Регионално планиране и прогнозиране : Методически проблеми на планиране и финансиране на регионалното развитие : Ч. 1-2 / Лиляна Иванова Василева, Гена Цветкова Велковска, Анна Валериева ... и на потенциала за развитие на района 1. Обща характеристика на района 1.1. Териториален обхват Общата територия на Северозападния район за планиране е 10 606 кв. км. или 9.27 Този портал се доразвива и поддържа по проект № bg05sfop001-4.002-0003 „Повишаване на ефективността и ефикасността на Централното координационно звено", финансиран по Оперативна програма „Добро управление". Регионално планиране и прогнозиране. Методически проблеми на планиране и финансиране на регионалното развитие - част 1 Свойства на националната икономическа система (НИС) Свойства на системата 1) _Емерженност_ - представлява отона различие между свойствата, функциите и ролята на системата спрямо свойствата, функцията и ролята на ... През месец октомври 2011 г. Агенцията за социално подпомагане започна изпълнение на проект „Развитие на системата за планиране и предоставяне на социални услуги на регионално равнище". РЕГИОНАЛЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН ЗА ПЛАНИРАНЕ 2007 -2013 г. Фондация ТАЙМ , „ПОВВИК ООС " ООД , Фондация „Зеленият Бургас ", Българска фондация Биоразнообразие Асоциация на българските черноморски ... Планиране, стратегическо планиране, планиране на маркетинга 5 логика) тя е обект не само на критични коментари, но дори и е категорично от- Областната стратегия за развитие на област Бургас (ОСРОБ) е важна част от системата за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано регионално и местно...