Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за насърчаване на заетостта - нормативни актове

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,2
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Милена Александрова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Закон за насърчаване на заетостта - нормативни актове във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

...кон за младежта, Обн. - ДВ, бр ... PDF ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ ... . 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г. Закон за интеграция на хората с увреждания ... Проект на Правилника за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта. Проект на доклад. Частична оценка на въздействието. Становище на дирекция МА в ... Закон за насърчаване на заетостта | Национална агенция за ... ... . Становище на дирекция МА в МС. Лице за контакт: За насърчаване на заетостта ... Закон за насърчаване на заетостта, Правилник за неговото прилагане, Устройствен правилник, Кодекс на труда и други нормативни актове. ... Правилникът за прилагане на Закона за насърчаване на заетостта (ППЗНЗ) урежда статута и функциите на органите по заетостта, условията и реда за изготвяне и приемане на Национален план за действие по заетостта ... Вие можете да направите своя абонамент по всяко време на годината: - със завяка за абонамент; - в офиса на издателството; - на телефони: 02/981-13-76; 088/240-03-10; 02/981-13-93; - чрез нашите търговски представители във Вашия регион; Около 2000 безработни ще започнат работа по регионални програми за заетост, които ще се финансират с 6 344 000 лв. от бюджета на Министерството на труда и социалната политика за активна политика ... 35.ЗАКОН ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА 36.ЗАКОН ЗА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ 37.НАРЕДБА № 2 ОТ 15 МАРТ 2002 Г. Знание за Вас. Нормативни актове. ... насърчаване на заетостта - ИК "Труд и право" насърчаване на заетостта Въведете част от заглавието ... С този закон се уреждат условията и редът за насърчаване на инвестиции на територията на Република България, дейността на държавните органи в областта на насърчаване на инвестициите, както и тяхната закрила проекти на нормативни актове, мерки и програми за насърчаване на заетостта; 4. обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с пазара на ЗАКОН за насърчаване на заетостта Обн., ДВ, бр. 112 от 29.12.2001 г., в сила от 1.01.2002 г., изм., бр. 54 от 31 ... 2. изработване на проекти на нормативни актове, за които оценката по ал. 2 е показала, че може да се очакват значителни последици. закон и на други нормативни актове и фонд "Научни изследвания", изпращат в Министерството на образованието и науката данните по ал. 1 за включване в регистъра за научната дейност. Нормативни актове. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците ... ре...