Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Казус- Актуални счетоводни и данъчни проблеми. Брой 1, 2005г.

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,28
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Казус- Актуални счетоводни и данъчни проблеми. Брой 1, 2005г. epub книги безплатно

Описание:

...лагаме имат за цел да запознаят участниците най-новите и актуални промени в нормативната уредба, да разширят професионалните знания и умения на счетоводители, финансови и оперативни мениджъри ... ИК "Труд и право" - ИК "Труд и право" ... ... ODIT.info - Дискусия - казус за осчетоводяване! ... Това, че сте платили с дебитна карта и Ви е издадено касово бонче, не означава, че сте платили в брой. Тази дебитна карта е вързана към банковата Ви ... Счетоводна, данъчна и осигурителна информац ... Данъчни разлики ... ... Това, че сте платили с дебитна карта и Ви е издадено касово бонче, не означава, че сте платили в брой. Тази дебитна карта е вързана към банковата Ви ... Счетоводна, данъчна и осигурителна информация. Безплатен достъп до актуална нормативна уредба в областта на счетоводството, данъците и осигуряването. Форум за счетоводство. Формуляри, необходими в работата на всеки ... Тема на броя: СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА СДЕЛКИ С ПРЕДПРИЯТИЕ НА ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ. автор: Георги Петков Виж повече. Данъчно-осигурителен контрол - проверка или ревизия. автор: проф.Костадин Иванов Счетоводна, данъчна и осигурителна информация. Безплатен достъп до актуална нормативна уредба в областта на счетоводството, данъците и осигуряването. Форум за счетоводство. Формуляри, необходими в работата на всеки ... Разпределяне на дивидент в натура - счетоводни и данъчни проблеми сп. Български законник, бр. 3, март 2013 г. 1. Данъчен финансов резултат - същност и формиране. 2. Преобразуване на счетоводния финансов резултат с: - данъчни постоянни разлики; - данъчни временни разлики; - други суми; 3. 1 Обръщаме внимание, че в случая говорим само и единствено за класифициране на актива като ДМА за счетоводни цели. За нуждите на спазването на данъчното законодателство в лицето на ЗКПО за РЗ (700 лв.) и вноски за социално и здравно осигуряване (160 лв.) се умножи по 12: 860 лв. x 12= 10 320 лв. (съгл. чл. 25 и чл. 33 ал.1 от Признаване, оценяване и представяне на текущи данъчни активи и текущи данъчни пасиви 3.1. Текущите данъци от печалбата за текущия и предходни данъчни периоди следва да се признаят като ... Счетоводна кантора АДЕМАРО предлагаме счетоводни услуги, както за български фирми, така и за чужди фирми от малкия и среден бизнес, както и услуги за физически лица - свободни професии. Статия: "СЧЕТОВОДНО ОТРАЗЯВАНЕ И ДАНЪЧНИ ПОСЛЕДИЦИ ПРИ ПРЕОЦЕНКА НА СТОКИ" (брой: 2002/5, автор:Иван Дочев) ВЪПРОС: За доставяна от внос стока комисия установява, че част от стоката е наранена и ... приложимите счетоводни стандарти и за които в ... което отклонение за данъчни цели следва да бъде елиминирано, като се ... отчитане на безлихвените заеми по реда на МСС и да ги илюстрира с 1 В ... Облагане на стоки с акциз и счетоводното им отчитане. Готови дипломни работи, по Счетоводство, брой страници 62, качен на 18/10/2017 от тетрадка.бг бр коментари 0 89 въпроса и от...