Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Сфери на справедливостта. Защита на плурализма и равенството

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,40
ISBN: 9789545871351
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Майкъл Уолзър
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Майкъл Уолзър книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

МайкълУолзър (1935) е социално-политически и морален теоретик с огромносветовно признание, професор в принстънския Institute for AdvancedStudies. Тази книга е неговото основно произведение - в нея е разгърнатаспецифичната му теория за „комплексното равенство", която представляваедна от ключовите съвременни теории за разпределителната справедливост.На български език могат да бъдат намерени още следните две книги наУолзър: Интерпретация и социална критика (КХ, 1999), За толерирането(КХ, 2007)

...едни времена (поезия) - София : КХ, 2010 и Сфери на справедливостта : защита на плурализма и равенството / Майкъл Уолзър ... PDF които са страни по Споразумението за Европейското ... ... . - София : КХ, 2010 321.01(047.53) cobiss.bg-id 1233680612 . 323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Вж и 329 Св 24 АБРОСИМОВ, Светослав Сфери на справедливостта ... Защита на плурализма и равенството ... Буквално разбирано, равенството е идеал, който лесно може да бъде предаден. ... Сфери на справедливостта | Ozone.bg ... ... Защита на плурализма и равенството ... Буквално разбирано, равенството е идеал, който лесно може да бъде предаден. Отдадени на него мъже и жени го предават - или ... в Хартата присъства признаване и защита на права и свободи, които днес са позна-ти като: право на свобода и сигурност, свобода на предвижване, право на собстве-ност и някои икономически права3. „Принципите на равенството и развитието на правните стандарти за него", която бе организирана от „Тръста за равни права" и проведена в Лондон от 3 до 5 април т.г. Участници Приоритетна област 4: Борба с насилието, основано на пола и защита и подкрепа за жертвите 10 Приоритетна област 5: Промяна на съществуващите в обществото стереотипи по пол в различни сфери на ... Могат да бъдат дадени много примери (социални условия, медикаменти за майката в периода на бременността, защита на авторски и наследствени права, правото на гроб и т.н.). Принципи на правото. Тази формулировка на Целз разкрива взаимовръзката между правото и справедливостта при регулирането на обществените отношения и осигуряването на добър правов ред. Защита на плурализма и равенството ... Буквално разбирано, равенството е идеал, който лесно може да бъде предаден. ... за дизайн е обоснован и с други доказателства от научните сфери на ... (4) Този закон урежда и: 1. статута на Комисията за защита на личните данни като надзорен орган, отговорен за защита на основните права и свободи на физическите лица във връзка с обработването и Сфери на справедливостта: защита на плурализма и равенството Майкъл Уолзър/496 стр./формат: 140х215/ИК "Критика и хуманизъм" равенството и развитието на правните стандарти за него", организирана от Тръста за равни права и проведена в Лондон от 3 до 5 април 2008 г. отразява моралното и професионалното единодушие между и Дания също предприемат стъпки за създаване на единен орган по въпросите на равенството, компетентен във връзка с всички форми на дискриминация. условия, медикаменти за майката в периода на бременността, защита на авторски и наследствени права, правото на гроб и т.н.). В този смисъл успоредно с основния принцип за равенството на правата в допълнение трябва да се застане принципът на любовта (или на справедливостта на потребностите), също както и ... - за защита на правата на друго физическо лице или - поради важни основания от обществен интерес. Когато субект на данните е поискал ограничаване на обработването и е налице някое от Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) в състав: Цанко Цолов, Цветелин Софрониев и Веселин Целков, на 23.01.2019 г., разгледа искане с вх....