Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Социално осигуряване 2012

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,6
ISBN: 1312-95-62
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Бисер Петков, Даниела Асенова, Иван Карановски, Йосив Милошев, Катя Кашъмова, М. Касърова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Социално осигуряване 2012 във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Годишникът "Социално осигуряване 2012" излиза за шестнадесета поредна година и Ви представя цялостната проблематика на социалното осигуряване у нас през 2012 г.Публикувани са всички важни нормативни актове на държавното общественоосигуряване и на допълнителното социално осигуряване. Представени санай-важните указания на Националния осигурителен институт и наНационалната агенция за приходите.Акцентите впълните и подробни авторски коментари са поставени върху новите моменти восигурителното право: промените в сроковете и начина на подаване наданни за осигурените лица; ограничаването на обхвата на осигуренителица, за които прекратяването на осигуряването е законово изискване, зада им бъде отпусната пенсия; увеличената продължителност на базовитепериоди за изчисляване на размера на паричните обезщетения; промените вусловията за придобиване право на пенсия при различните категории труд;промените в реда и начина за промяна на участие и прехвърляне нанатрупаните средства на осигурените лица от един в друг фонд задопълнително пенсионно осигуряване и прочее.Предложен е и актуален коментар по преноса на осигурителните права порежима на координация на осигурителните схеми на държавите-членки наЕвропейския съюз.Годишникът е в обем от 816 страници и отразява състоянието на законодателството към 14 март 2012 г.Автории съставители на книгата са екип от водещите специалисти на НОИ и наНАП с ръководител д-р Бисер Петков – управител на НОИ.Целевата аудитория на книгата са счетоводители, финансисти и юристи;социални експерти и специалисти по управление на човешките ресурси;управители на търговски дружества и предприемачи; самоосигуряващи сеграждани; преподаватели и студенти във ВУЗ.

...6 от 10.12.2013 г.) със Закона за допълнение на Кодекса на труда (обн ... PDF Социално осигуряване 2015 Съдържание Книга ВЪВЕДЕНИЕ ... ... . Списание „Диалог", ИНИ, Извънреден тематичен ii, август 2012 2. Представяне ролята на застраховането и осигуряването за постигане на ... (социално осигуряване, социално подпомагане, системата ... Актуална версия на КСО от 22.04.2014. Кодекса за социално осигур ... Социално осигуряване - 2012 - ИК "Труд и право" ... ... Актуална версия на КСО от 22.04.2014. Кодекса за социално осигуряване урежда обществените отношения, свързани със здравното и социално осигуряване. вторник, 10 юли 2012 г. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ В ГЕРМАНИЯ Системата за социална сигурност в Германия обхваща пет законово установени типа: Здравно осигуряване, осигуряване за дългосрочни грижи ......