Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Заповедно производство

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,10
ISBN: 978-954-730-791-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силви Чернев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Силви Чернев книги Заповедно производство epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

"Заповедно производство" системно анализира цялостнатапроблематика на това производство както от гледна точка назаконодателната уредба (включително утвърдените от министъра направосъдието образци за отделни действия и актове, свързани с товапроизводство), така и в светлината на изобилната практика по прилаганетона тази уредба от съдилищата. При това са разгледани актове не само нанай-висшата съдебна инстанция (ВКС), а и редица актове на първо- ивтороинстанционните съдилища, които допълват представата за състояниетона правоприлагането в тази област.Анализът на действащата нормативнауредба и практиката е извършен и върху основата на исторически прегледна уредбата на заповедното и сродни производства в България; използваниса примери от правна уредба на сродни явления в държави, принадлежащикъм различни правни системи. Наред с проблемите на производството поиздаване на заповеди за изпълнение значителна част от анализа е посветенна проблемите на контролните производства, включително на исковатазащита. В резултат на изследването се правят изводи за наличнитеслабости на уредбата и някои неблагополучия в практиката поправоприлагането и при използване на системен подход се правятпредложения за усъвършенстване на правната уредба и препоръки къмпрактиката.

... просто едно вземане, а едно БЕЗСПОРНО такова ... forum.lex.bg • Виж темата - заповедно производство ... ... ." Понятието „безспорни вземания" покрива всички ... заповедта не е решение. Тя е едно от изпълнителните основания. Проверете на коя дата ви е била връчена заповедта. Възстановеното с глава 37 на действащия Граждански процесуален кодекс заповедно производство се утвърди като широко практикувана алтернатива на общия исков процес за удовлетворяване на ... Нотариално производство. Това е нарочно пр ... Kакво Представлява Заповедното Производство? - Софийски ... ... ... Нотариално производство. Това е нарочно производство, чиито актове имат определена от закона форма, като нарушаването на нотариалното производство прави нотариалното удостверяване ... 1. Въведение. Новият Граждански процесуален кодекс [1] (ГПК) възстанови съществувалото преди повече от век у нас заповедно производство [2].Особеностите на този процес бързо провокираха доктрината и изследванията на ......