Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Неизпълнение на договора

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2015
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 10,15
ISBN: 9789546082268
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д-р Поля Голева, Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Неизпълнение на договора Проф. д-р Поля Голева, Тотка Калчева, Стефан Кюркчиев, Красимир Машев, Георги Хорозов epub книги безплатно

Описание:

В книгата се анализират:формите на неизпълнението- пълно, частично, лошо или забавено;невъзможността за неизпълнение и причините, които са довели до нея, включително случайно събитие, непреодолима сила, виновно поведение на длъжника;ролята на поведението на кредитора в неизпълнението на задължението;последиците от неизпълнението - договорната отговорност, неустойката, задатъкът, искът за реално изпълнение, искът за компенсаторно обезщетение, искът по чл. 80 ЗЗД;развалянето на договора като една от най-важните и най-често срещани последици от неизпълнението;възможността за намаляване или отпадане на договорната отговорност.Авторският труд - синтез между знание и опит, е дело на екип от изявени специалисти:проф. д-р Поля Голева - преподавател по гражданско и търговско право в Нов български университет и в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски";Тотка Калчева - съдия във Върховен касационен съд;Стефан Кюркчиев - съдия в Софийски градски съд;Красимир Машев - съдия в Софийски градски съд;Георги Хорозов - адвокатЦелева аудитория: Практикуващи юристи, преподаватели и студенти по право, управленските екипи на търговски дружества и държавни структури, специалисти и граждани с интереси в тази област.

...ри неизпълнение на договора - извънсъдебни и съдебни възможности за реакция ... Обезщетение и неустойка за забава - ИК "Труд и право" ... . Неизпълнение - под неизпълнение се разбира неосъществяване на дължима престация. Т.е. неосъществяване на дължимо поведение или на дължим резултат. ... Според естеството на договора: при ... НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - ОБЩИ ПОЛО ... Неизпълнение на договора - ИК "Труд и право" ... . ... Според естеството на договора: при ... НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 1.2. ПРАВНА УРЕДБА НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕТО И ПРИНЦИПИ 1.2.1. Принципът на реалното изпълнение 1.2.2. 1/ неизпълнение на задължение, поето със сключването на договора; всяка форма на неизпълнение (пълно неизпълнение или неточно - забавено, частично, лошо изпълнение) може да бъде основание ... До разваляне на договор се стига само при неизпълнение на договора.Последиците от разтрогване на тази правна връзка са няколко. На първо място се преустановява тази облигационна връзка между стран...