Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Ново счетоводно законодателство Т.2 - Национални счетоводни стандарти

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,60
ISBN: 9789546082350
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Антон Свраков, Бойка Брезоева и др.
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Ново счетоводно законодателство Т.2 - Национални счетоводни стандарти Антон Свраков, Бойка Брезоева и др. epub книги безплатно

Описание:

Съдържание:Актуализиран нормативен текст на стандартите.Изчерпателни приложни коментари и разяснения по всеки от стандартите.

...а Bookpoint. Само тук - 15% отстъпка на всички книги! Abstract ... Национални счетоводни стандарти - Архив Пари - Дневник ... . The purpose of this article is to review the historical development of normative regulation of issues related to goodwill in Bulgaria an objective critical analysis of t към НСС и приложимите за целта национални счетоводни стандарти - СС 1; СС 7; СС 27, СС 28, СС 31 и СС 42 8 . Според Общите разпоредби към НСС Националните сч ... Ново счетоводно законодателство - том 2: Национални ... ... . Според Общите разпоредби към НСС Националните счетоводни стандарти се Национални счетоводни стандарти . 2 ... Чрез Националните счетоводни стандарти се постигат: а) завършеност на националното счетоводно законодателство при условията на НСС 22 определя реда за счетоводно третиране на придобиването на едно предприятие от друго, както и обединяването на участия, когато придобиващият не може да бъде идентифициран. Ново счетоводно законодателство, том 2: Национални счетоводни стандарти на Колектив сега с 15% отстъпка от коричната цена в книжарница Bookpoint! Вашето място за книги онлайн. В ДВ, бр. 3 от 12.01. 2016 г. е обнародвано Постановление на Министерски съвет № 394 от 30.12. 2015 г. за изменение допълнение на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, в сила от 01. 01.2016 г.... Ново счетоводно законодателство Т.2: Национални счетоводни стандарти Антон Свраков, Бойка Брезоева и др. 30.00 лв. 3.1. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2016 г., в сила от 01.01.2016 г.) Финансовите отчети трябва да са съставени ясно и в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Националните счетоводни стандарти. Национални счетоводни стандарти ... Националния сметкоплан и Националните счетоводни стандарти и Закона за банките.2. За отчитането на обекти, сделки и операции, което не е уредено с този ... ПРЕДПРИЯТИЯ - НСФО В сила от 01.01.2005 г., Обн. ДВ. бр.30 от 7 Април 2005г., изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г. КОИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА ПРИЛАГАТ НАЦИОНАЛНИТЕ СТАНДАРТИ ЗА ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ЗА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ? Национални счетоводни стандарти (НСС) и ... да съставят пълен комплект финансови отчети на база приложимите счетоводни стандарти) и чл. 29, ал. 6 (по отношение на малките предприятия, избрали да ... т.2 (т. 2.1 и т. 2.2) ... дународните счетоводни стандарти за публичния сектор, поради факта, че ... следвало да се насочат към разработване на отделни Национални счето- 1. Националните счетоводни стандарти - за предприятията, които съставят и представят годишния си финансов отчет на базата на Националните счетоводни стандарти; 2. Промените в ЗСч, в сила от 01.01.2019 г. към национални счетоводни стандарти. Общи разпоредби Общите разпоредби дават най-синтезирани насоки за признаването и последващото отчитане на основните елементи на финансови...