Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Новите положения при обществените поръчки

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,47
ISBN: 9789546082640
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Мариана Кацарова, Емилия Петкова, Цветелина Попова, Весела Андонова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Новите положения при обществените поръчки pdf

Описание:

През ноември 2018 година Законодателят прие и обнародва съществени изменения и допълнения в Закона за обществените поръчки. Промените бяха доразвити и конкретизирани с измененията в Правилника за прилагане на ЗОП от февруари 2019 година.Тази книга е посветена на промените в правната уредба на обществените поръчки в периода от 2016 до 2019 година.Основен акцент в изложението са споменатите изменения и допълнения в ЗОП и в правилника за прилагането му, които влизат в сила от 1 март 2019 година. Изчерпателното и подробно представяне на новите положения ще позволят на читателя по-задълбочено да усвои правните разпоредби и да съобрази своята дейност с тях.Съществена част от книгата е посветена на изцяло новата централизирана електронна платформа, чрез която от 1 ноември 2019 година ще се извършва както възлагането, така и подаването на оферти за обществени поръчки. Обяснени са правните аспекти на използването на платформата, както и действията, които трябва да извършват възложителите и участниците в обществените поръчки.Систематизирано и хронологично е представена практика на Комисията за защита на конкуренцията и на Върховния административен съд, която ще стане актуална и след влизане в сила на новата правна уредба. В приложение са публикувани актуализираните текстове на Закона за обществените поръчки и на правилника за прилагането му.Комплексният характер на съдържанието, задълбоченият анализ и разработените практически подходи за прилагане на правната уредба - дело на авторитетни специалисти, превръщат тази книга в истински пътеводител в усвояването и прилагането на новата правна уредба на обществените поръчки.Целева аудитория: Експертните екипи на държавни ведомства, общини, предприятия и консултантски къщи; юристи, счетоводители и финансисти.

...ОП при определяне на реда за възлагане на обществените поръчки, при които има намаляване на прага за доставки и услуги ... Новите моменти в закона за обществените поръчки и ... ... ... Новите положения при обществените поръчки. Тази книга е посветена на промените в правната уредба на обществените поръчки в периода от 2016 до 2019 година.Изданието съдържа:• изчерпателен Новите положения при обществените поръчки Мариана Кацарова, Емилия Петкова, Цветел ... Какво се променя при обществените поръчки от 01.03.2019 г ... ... .Изданието съдържа:• изчерпателен Новите положения при обществените поръчки Мариана Кацарова, Емилия Петкова, Цветелина Попова, Весела Андонова Труд и право и реда за възлагане. Предвид това, при възлагане на поръчки чрез събиране на оферти с обява аналогично са приложими принципните положения, разяснени в МУ-5/14.04.2020 г. и МУ-6/16.04.2020 г. "Сиела Норма" АД организира семинар на тема:"НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЗОП. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ПРИ ВЪЗЛАГАНЕТО И ОБЖАЛВАНЕТО В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ ... Новите положения при обществените поръчки Мариана Кацарова, Емилия Петкова, Цветелина Попова, Весела Андонова Труд и право прагове на обществените поръчки, при които възложителите от държавите-членки на Европейския съюз (ЕС) следва да изпращат информация до Официалния вестник (ОВ) на ЕС. Новите технологии могат да дадат по-добри решения, да намалят разходите и да увеличат прозрачността при обществените поръчки, заявиха от Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост ... Новите технологии могат да дадат по-добри решения, да намалят разходите и да увеличат прозрачността при обществените поръчки, заявиха от Генерална дирекция "Вътрешен пазар, промишленост ... Второ преработено и допълнено издание на „Новите положения в Закона за обществените поръчки" - 2008 г. „Обществени поръчки - закон, наредба, правилник с коментар на промените от 01.01.2009 г.". Промените в Закона за обществените поръчки вече са официално оповестени по надлежния ред. Това става след като с извънреден брой 86 на ДВ от 18.10.2018 г. се обнародва Законът за изменение и допълнение на ЗОП, приет от ... Възложители на обществени поръчки Чл. 5. (1) Възложителите отговарят за правилното прогнозиране, планиране, провеждане, приключване и отчитане за резултатите от обществените поръчки....