Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Преобразуване на търговски дружества

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2019
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,31
ISBN: 9789546082718
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Проф. д.ю.н. Ангел Калайджиев книги Преобразуване на търговски дружества epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Автор:Проф. д.ю.н. Ангел КАЛАЙДЖИЕВПредставена е цялостната правна рамка на преобразуването на търговски дружества, която се съдържа в Търговския закон, създадена в съответствие с нормите на Директива/ЕС/2017/1132 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно някои аспекти на дружественото право. Изследвано е общото понятие за преобразуване и са разгледани всички форми на преобразуване, включително преобразуването с трансграничен елемент. Анализирана е съдебната практика и правната теория.

... отношение на вн ... Докато собственикът на фирма, който не е в рамките на дадено дружество, е изложен на всички бизнес рискове и е лично отговорен за дълговете на бизнеса, в дружеството ситуацията е различна ... Преобразуване - ЕДИННО ЗВЕНО ЗА КОНТАКТ Република България ... . Персонални дружества - по т. 1 и т. 2 - за тях е характерно, че съдружниците им отговарят солидарно и неограничено, няма изискване за капитал, няма органи на управление. 1. Преобразуване се извършва между едно или няколко търговски друже ... Преобразуване на търговски дружества | Адвокат, Адвокатски ... ... . 1 и т. 2 - за тях е характерно, че съдружниците им отговарят солидарно и неограничено, няма изискване за капитал, няма органи на управление. 1. Преобразуване се извършва между едно или няколко търговски дружества. Нашето ООД се нарича приемащо, тъй като в него влиза имуществото на другите дружества (преобразуващи се), които ще поеме. Преобразуване на търговски дружества. Определение. Вливане и сливане. Разделяне и отделяне. Преобразуване чрез промяната на правната форма. Преобразуване чрез прехвърляне на имущество върху едноличен собственик... - преобразуване на публични дружества. ... управители на търговски дружества, преподаватели и студенти в юридически ВУЗ. Все още няма мнения за тази книга. Преобразуване на търговско дружество. Преобразуване на търговски дружества се извършва по реда на глава шестнадесета от Търговския закон. Преобразуването е процедура, при която едно или ... Правни аспекти на преобразуването на търговски дружества. 1.Преобразуване на търговски дружества - понятие, форми, принципи. Съотношение на замяна. Форми на преобразуване. Чл. 261. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 103 от 1993 г., изм., бр. 84 от 2000 г., бр. 58 от 2003 г.) ... При сливане цялото имущество на две или повече търговски дружества (преобразуващи се дружества ... Преобразуване на търговско дружество - права на съдружници и акционери ... Вече съм наясно какво представлява преобразуването на търговски дружества. Интересуват ме обаче някои по ... Обща характеристика - Търговското дружество е основен стопански субект. Според Търговския закон (ТЗ) то е обединение на две и повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства... ОТНОСНО: Данъчно третиране при преобразуване на търговски дружества чрез вливане. Във връзка с постъпило запитване с вх. №…..04.09.2009г. при Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението ... Дружества и държавни предприятия. Списък на дружествата, в които Министeрство на транспорта, информационните технологии и съобщенията е мажоритарен собственик и списък на държавните ... Този специфичен режим се прилага както при преобразуване на местни дружества, така и при преобразуване, в което участва чуждестранно дружество от страна - членка на Европейския съюз (ЕС)....