Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Данъчен контрол - наказания, налагани от данъчната администрация

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,22
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Александър Стоилов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Александър Стоилов книги Данъчен контрол - наказания, налагани от данъчната администрация epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...истрация. Структура и ... Тест по данъчно облагане и данъчен контрол, междинен тест ... ... ... Понятие. данъчен контрол - понятие, форми ... 29.Производство по налагане на данъчните наказания . Компетентност.Актове. Тест по данъчен контрол за студенти в УНСС, 7 семестър, спец. Финансов контрол. Има въпроси с повече от един верен отговор. Нерядко срещана хипо ... Лекции по Данъчно облагане и данъчен контрол при проф. Б ... ... . Нерядко срещана хипотеза е данъчно задължените лица да платят повече от дължимите по закон данъци. По Закона за облагане доходите на физическите лица надвнасяне има най-често в два случая - при лица, реализирали ... Отменена с § 2 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 19 от 23 август 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник" - ДВ, бр. 71 от 10 септември 2019 г., в сила от 10.09.2019 г. Cameral данъчен одит е един от най-често срещаните видове одит, който се извършва от данъчната служба. В този случай се извършва по отношение на абсолютно всички данъкоплатци. Въпреки намаляването на част от преките данъци през 2003 г., благодарение на повишения контрол от страна на данъчната администрация и подобряване качеството на обслужване на данъкоплатците ... на единна практика и унифициране на дейността на данъчната администрация по тълкуването и прилагането на следните разпоредби от ДПК. 1. Относно чл. 12 от ДПК във връзка със Закона за достъп до Увод От 1 април 1994г. у нас стартира Законът за данък върху добавената стойност. С това на практика в България се поставя началото на нова данъчна система, съобразена и хармонизирана със съвременните европейски ... i. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДАНЪЧЕН РЕЖИМ НА РФ 1. ЗАКОНОДАТЕЛНА БАЗА Данъчна система - набор от данъци и такси, налагани върху данъкоплатците ... не може да надвишава 2% от данъчната основа ......