Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Правна уредба на отпуските в Република България

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2001
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,55
ISBN: 954-751-032-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Никола Йосифов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Правна уредба на отпуските в Република България Никола Йосифов epub книги безплатно

Описание:

...а ръководителя на съответната административна структура, които отговарят за ... НОВИНИ - Президент на Република България ... ... Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 59 от 2007 г., в сила от 01.03.2008 г.) Когато предмет на делото е имуществено право и спорът не е от изключителната компетентност на българските съдилища, то може да бъде възложено на чуждестранен съд с ... Правна уредба на дейността на малките и средни предприятия в правото на ЕС и ... Нормативна уредба - Конституция на Република България ... ... Правна уредба на дейността на малките и средни предприятия в правото на ЕС и Р България. Хармонизация или дисхармония? Anna Sameva 2017-12-21T10:46:44+02:00 на Република България ... като същевременно нашата правна уредба се привежда в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно схемите за ... в тримесечен срок от началото на месеца, следващ месеца на начисляване на дохода - в случаите, когато притежателят на дохода е местно лице на държава, с която Република България има влязла в ... Конституционен съд на Република България. ... с който се отменя съществуваща правна уредба. 3. Спрямо отменителния закон не се поставя въпрос за "прилагане" по смисъла на чл. 151, ал. 2, изр. 3 от ... Правна уредба на дейността на малките и средни предприятия в правото на ЕС и Р България. Хармонизация или дисхармония? Anna Sameva 2017-12-21T10:46:44+02:00 Делото е образувано на 6 октомври 1995 г. по искане на главния прокурор на Република България за даване на задължително тълкуване на чл. 151, ал. 2, изречение 3 от Конституцията на Република ... Структура на съдебната власт в Република България. Уредбата на съдебната власт в Република България, освен в Конституцията, се съдържа и в Закона за съдебната власт (ЗСВ, ДВ, бр. 64 от 2007 г ... 12. Конституционно правна и друга вътрешноправна уредба на основните права и свободи. Принцип на неотнемност на основните права и свободи в правната уредба на Република България. Конституция на Република България: Президентът на Република България упражнява право на помилване (чл. 98, т. 11), което може да възложи на Вицепрезидента (чл. 104). Въз основа на изложените мотиви упражнявам правото си по чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България да върна за ново обсъждане разпоредбите на § 3, т. 2, б. „а" и § 12а от Закона за ... Нормативната уредба на условията и реда за достъп до пазара на труда на чужденци - граждани на трети държави на територията на Република България се съдържа в Глава втора на Закона за трудовата миграция и трудовата ... Страница на Президента на Република България. Карта на сайта. Контакти rss канали Съвременната държава, запазвайки своето правно и политическо единство, разделя територията си на административно-териториални единици с цел да направи управлението по-рационално и по-ефективно... Поради това, преди пристъпване към пр...