Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Кодекс на труда / Последни изменения ДВ; Бр.75 - 2006

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,97
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Сборник документи
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Сборник документи книги Кодекс на труда / Последни изменения ДВ; Бр.75 - 2006 epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

...лението им и ... ДВ. бр. 82 от 21 ... Последни промени на Кодекса на труда ... .10.2011 година ... Други изменения в Кодекса на труда, свързани с работата от разстояние ... и служителите за възможните съществени промени в организацията на труда в горните случаи. ... Правилата, относно работното време и почивките, са регламентирани в Кодекс на труда (последни изменения Държавен вестник, брой 61 от 9 август 2011 година, глава 7) и Наредба за работното време ... 2 Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 199 ... 【Кодекс на труда / Последни изменения ДВ; Бр.75 - 2006 ... ... ... 2 Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) Този кодекс урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други отношения, непосредствено свързани с Министерство на финансите обяви важни данъчни промени за 2020 г.. Изменят се няколко закона във връзка с въвеждане на европейското законодателство, като намерението е да се пресекат практиките за избягване на данъци На 22. Декември 2017 г. влязоха в сила изменения в Кодекса на труда, приети с ДВ, които оказват влияние и върху Гражданския процесуален кодекс. По-значимите и относими към нашата практика ... (Обн.-ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г.) ... НАРЕДБА № 4 от 20.04.2017 Г. за нормиране и заплащане на труда ... и Инструкция № 1 от 2014 г. за провеждане на целодневна организация на учебния ден (ДВ, бр. 93 от 2014 г.). ... Чл. 413. (1) Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 100 до 500....