Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Предизвикателства в педагогическото общуване

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2006
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 4,52
ISBN: 9789540119106
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Силвия Цветанска
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Предизвикателства в педагогическото общуване във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Силвия Цветанска е доктор по педагогика и магистър по психология.Преподавател е във Факултета по педагогика на Софийския университет “Св.Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на образованието,социалната работа, общуването и организационното поведение. Занимава се сприложна психология, има опит в провеждането на тренинги за развитие накомуникативни умения и работа в екип. За книгата В книгата "Предизвикателства в педагогическото общуване" се разглеждатразлични аспекти на общуването, като се обръща специално внимание наобщуването между учители и ученици в училище. Педагогическото общуванесе описва и като предизвикателство към професионализма на учителите иумението им да изграждат ефективни взаимоотношения със своите ученици.Чрез представяне на съвременни гледни точки от педагогиката ипсихологияата, както и чрез резултати от собствени изследвания ипрактически опит, се търси отговор на въпроси като: как учениците дастанат активни участници в процеса на обучението; кои са продуктивнитетехники за водене на диалог; как да изграждаме доверие; да критикувамеконструктивно и много други. Книгата е предназначена за учители, студенти, педагози, психолози идруги специалисти, които се интересуват от пробемите на междуличностнотообщуване.

...ни диалози България - Балканите - Русия", 11 ... Учебни материали :: Общуването като взаимодействие между ... ... .06.2019 г ... В емоционален план този тип общуване би могло да се определи като неутрално, защото не цели изразяването на чувства или лични мнения, а споделянето на обективно съществуваща информация от ... Мултисензорният принцип в обучението ... Същност, структура и функции на професионално ... ... ... Мултисензорният принцип в обучението и в живота. София, УИ "Св. Климент Охридски", 2005, с. 199. isbn 954-07-2064-8 ( цитиране на с. 35) 4. Мерджанова-Рашева, Я. Мултисензорният принцип в обучението и в живота. Психология на професонално-педагогическото общуване Курс за обучение в ОНС „Доктор" Научно направление Педагогическа психология Докторантска(и) програма(и) Код. Освен на вербалната комуникация специално внимание се обръща и на влиянието на езика на тялото и ролята на невербалната комуникация за постигане на по-добро общуване, както в неформалните ... Механизми на въздействие в процеса на професионално-педагогическото общуване - психично заразяване, подражание, внушение и убеждение. педагогическото общуване не стихва. Ключови думи: информационни и комуникационни технологии, компетнтностно базирано обучение, компетентности 1. Въведение При педагогическото общуване водеща роля за реализацията на тези функция им учителят, който по-същество управлява в хода на обучението вътрешната и външната активност на учениците ... в педагогическата практика и преподавателски стилове на общуване, в който учителят, под прикритието на висока степен на доверие в учениците му, в действителност, се отстраняват от решаване ......