Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за корпоративното подоходно облагане. 2007

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,47
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...то свързани лица осъществяват търговските и фи- Работодателите могат да изберат да облагат с данък върху разходите по чл ... Закон за корпоративно подоходно облагане ... . 204, ал. 1, т. 4 от Закона за корпоративното подоходно облагане доходите в натура, представляващи разходи в натура по ... ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от ... Закон за корпоративното по ... PDF ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ В сила от 01.01 ... ... ... ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ Обн. ДВ. бр.105 от 22 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.52 от ... Закон за корпоративното подоходно облагане . изм. ДВ. бр. 99 от 16.12.2011 г. Чл. 31. (1) За данъчни цели се признават счетоводни разходи за дарения в общ размер до . 10 на сто Закона за корпоративното подоходно облагане (обн. ДВ бр. 105 от 22.12.2006г., в силаот01.01.2007г.) Закон за корпоративното подоходно облагане (Отм. ДВ бр. 105/2006) ... Дата на обнародване: 29.01.2007 (Отм ДВ, бр. 105 от 22.12.2006 г. - в сила от 01.01.2007 г.) Глава първа ... Закон за корпоративното подоходно облагане 2007. Това е информационна брошура на НАП относно закона за корпоративното подоходно облагане от 2007 година. Брошурата е създадена с цел по-добро ... Колектив - Закон за корпоративното подоходно облагане. Данъци и счетоводство. Издателство Нова звезда - стари книги, употребявани книги, нови книги Да се обнародва в „Държавен вестник" Законът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, приет от 44-то Народно събрание на 7 ноември 2018 г., повторно приет на 22 ноември 2018 г. 2_1408/14.05.07г. ЗКПОчл. 10, ал. 1 ЗДДФЛчл. 9, ал. 2 Оправено е писмено запитване . относно приложението на Закона за корпоративното подоходно облагане/ЗКПО/ в сила от 01.01.2007г....