Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за собственосттаЗакон за общинската собственост Закон за държавната собственост

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2007
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,83
ISBN: 41364
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Закон за собственосттаЗакон за общинската собственост Закон за държавната собственост pdf, който ще намерите тук

Описание:

...бщинската собственост От Министерство на регионалното развитие и ... Закон за общинската собственост | Българското прецедентно ... ... ... Закон "за държавните и общинските единици предприятия". Законът "За приватизацията на държавна собственост и основите на приватизацията на общинска собственост." 3. издание за 2017 г. Правото е на ваша страна. ... Сборникът съдържа: з ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ." 3. издание за 2017 г. Правото е на ваша страна. ... Сборникът съдържа: закон за собствеността; закон за общинската собственост; закон за държавната собственост; правилник за прилагане на Закона за държавната собственост ... В края на мандата на четиридесет и третото Народно събрание бяха приети промени в Закона за държавната собственост, обнародвани в ДВ, бр. 13 от 2017 г. ЗАКОН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ В сила от 01.05.2009 г. Обн. ДВ. бр.6 от 23 Януари 2009г ... Към държавната собственост спадат и вещите, придобити чрез международен договор, включени в наследства, за които няма наследници по закон или завещание, придобити чрез други способи, напр ... Цена: 3.90 лв. Книга. Настоящото издание съдържа: Закон за държавната собственост Последна актуализация - ДВ, бр. 24 и 93 от 2004 г. Закон за общинската собственост Последна актуализация - ДВ, бр. 101 от 2004 г. 1. правилника за прилагане на Закона за държавната собственост - за имоти в урбанизираните територии и устройствени зони; 2. наредбата по чл. 36, ал. 2 от Закона за ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ Глава първа „ ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ" Чл.1. С тази наредба се урежда: 1. реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни (2) Имотит...