Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,96
ISBN: 41698
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс pdf, който ще намерите тук

Описание:

Сборникът съдържа 43 статии, посветени на фундаменталния за съвременната хуманитаристика проблем за комуникативната компетентност. Значимостта на предложените текстове се определя от необходимостта да се оптимизират процесите на общуването и от ролята на образованието като инструмент за развиване на комуникативната компетентност на подрастващите. Обект на анализ в първата част на сборника са методологичните аспекти на проблема. Прилагането на различни научни подходи има за резултат концептуализиране на онтологичните характеристики на комуникативната компетентност. Интерпретират се гносеологични, семиотични, прагматични; лингвометодически, литературнометодически и други аспекти. Втората част на сборника съдържа обосновка на технологични решения, ориентирани към реализация на актуални образователни проекти. Разкриват се функционалнопрагматични и социалноинтегративни страни на комуникативната компетентност на учители и на ученици. Сборникът е предназначен за специалисти по проблеми на теорията на комуникацията, за педагози, методици, лингвисти, литературоведи, учители, студенти и за всички, които се интересуват от въпросите на общуването в съвременния свят.

...научен дискурс, сборник в чест на 70-годишнината на проф ... PDF 1.3. 1. 1.1. 1.1.1. // . 1992, 125 . (3-30, 112-121). - Shu ... . Кирил Димчев, С, Булвест 2000, 2005, с.178-184; isbn 954-18-0455-1. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. София: Булвест 2000. [3] Тоцева, Я. (2011). Интеркултурна комуникация и интеркултурна комуникативна компетентност, сп. В сб. Комуникативната компетентност в съврeменния нау ... 【Комуникативната компетентност в съвременния научен ... ... . В сб. Комуникативната компетентност в съврeменния научен дискурс. С., Булвест 2000, 2005 13. Рапопорт, А. За развитието на мултикултурната компетентност на бъдещите педагози. В съвременния научен дискурс се налага възприетата в Общата европейска езикова рамка характеристика на комуникативната компетентност, която я определя като система от знания, умения и ... Pomagalo.com - Реферати, есета, доклади, лекции, курсови и дипломни работи, теми, съчинения... (2005). Прагматични аспекти на комуникативната компетентност, В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс, Сборник в чест на 70-годишнината на проф. Кирил Димчев. Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс. Сборник в чест на 70-годишнината на проф. К. Димчев. С., Булвест 2000, 2005. Димчев, К По следите на скрития смисъл. Предпоставки и инструменти за скрито манипулативно въздействие в дискурса на българската популярна преса. Научен редактор: доц. д-р Лиляна Цонева. <в някои случаи не съвпада с професионалното направление, към което се отнася учебния план, в който се включва този учебен курс. ... развива се комуникативната компетентност и научната ... - В: Комуникативната компетентност в съвременния научен дискурс., С., 2005. 14. Класификация на уроците по български език. Видове. Гео...