Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Правилник за прилагане на Законаза изпълнение на наказаниятаи задържането под стража

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,14
ISBN: 978-954-730-639-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Сборникътсъдържа подзаконови нормативни актове по прилагането на Закона за изпълнение нанаказанията и задържането под стража.Поместен е Правилникът за прилагане наЗакона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, който уреждаструктурата, правомощията и държавната служба в ГДИН, реда за изпълнение нанаказанията лишаване от свобода и пробация, реда за изпълнение на мярката занеоткло­нение задържане под стража и организацията и дейността на охраната вместата за лишаване от свобода.Сборникът включва още и подзаконоватанормативна уредба на електронното наблюдение върху поведението на осъдени лица ина стандартите за годишна бюджетна издръжка за един лишен от свобода.Законътза изпълнение на наказанията и задържането под стража е поместен в едноименния сборник на СИБИ,поредица джобни издания, 3 10 С07.

...търа на ... ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ ( ДВ , БР ... PDF ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за акцизите и данъчните ... . 89 ОТ 2000 Г .) ЗАКОН за изпълнение на наказанията и задържането под стража (Обн., ДВ, бр. 25 от 03.04.2009 г.; изм ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на фина ... PDF Законът за изпълнение на наказанията и задържането под стража. ... . 25 от 03.04.2009 г.; изм ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за закрила на детето Приет с ПМС № 153 от 14.07.2003 г., обн., ДВ, бр. 66 от 25.07.2003 г., в сила от Предмет и област на прилагане Чл. 1. (1) С правилника се уреждат условията и редът за прилагането на Закона за пътищата относно собствеността, ползването, управлението, изграждането, ремонта С правилника се уреждат условията и редът за прилагане на Закона за концесиите относно: 1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2011 г. , в сила от 15.03.2011 г.) предоставянето от държавата, Промените, които се предлагат с проекта на Правилник за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове са във връзка с последните промени в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), направени в § 21, 22 и 24 от ......