Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наредба №4 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,68
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Наредба №4 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти pdf

Описание:

...на Наредба № Н-18 от 2006 г ... Касови бележки за продукти от селското стопанство - Труд ... . за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Уважаеми Колеги, По повод много зададени въпроси свързани с наредба Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към ... В Наредбата за измен ... Какво представлява Новата Наредба № Н-18 за регистриране и ... ... ... В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от ... ОТНОСНО:. Проект на Наредба за изменение и допълнение /НИД/ на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства Проект на Наредба за допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към ... ОТНОСНО: Въпроси, възникващи във връзка с прилагането на Наредба № 4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти На основание чл.237, ал.1, т.1, т.2, и т.10 от Данъчния ... В Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства (ДВ, бр. 80 от 2018 г.; изм. и доп., бр. 26 и 75 от ... РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ № 3-466 от 23.03.2020 г. Относно: Прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за ... Идентично нормативно изискване към фискалните касови бележки е било предвидено и в отменената Наредба № 4 от 16 февруари 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти ... Милка, изискванията за 4-групи в КА со от 01.01.2007 г., и се отнася за всички НАРЕДБА № Н-18 ОТ 13.12.2006 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ПРОДАЖБИ В ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ ЧРЕЗ ФИСКАЛНИ УСТРОЙСТВА Съгласно чл.4, т.2 от Наредба №Н-18 не съществува задължение за регистриране чрез ФУ на продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция от физически лица, които не са ... Софтуер за управление на продажбите в търговските обекти. Може да интегрирате bCash с други услуги като 3PL, ERP, счетоводен софтуер, електронна търговия и социални мрежи за автоматизиране на обмена на данни. bCash помага да ... (4) Билетите на хартиен носител се издават чрез фискално устройство по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства или ... Държавен вестник, официално издание на Република България. Наредба за изменение на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства 1 Изменения в Наредбата за изменение и допълнени...