Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наредба номер 2 за противопожарните строително-технически норми; Противопожарни строително-технически норми

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,52
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Наредба номер 2 за противопожарните строително-технически норми; Противопожарни строително-технически норми pdf

Описание:

...рии по пожарна опасност съгласно Наредба № iз-1971 от 2009 г ... Инженерният портал на България - Наредба № Із-2377 за ... ... . за строително-технически правила и норми за ... Купете онлайн „Наредба №2. Противопожарни строително технически норми" от Колектив ... Нова наредба № Iз-1971/29.10.2009г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БEЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР влиза в сила от 05.06.2010 г. Издадена е от Министерството на вътрешните рабо ... Наредба № Із-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително ... ... .06.2010 г. Издадена е от Министерството на вътрешните работи и Министерството на ... Противопожарни строително-технически норми ПСТН № 2, Общи положения, Областна дирекция Пожарна безопастност и защита на населението-гр.Пловдив, пожарна, ОДПБЗ-гр.Пловдив, противопожарна ... Пътища за противопожарни цели . Чл. 27. (1) За противопожарни цели се предвижда да се използват всички пътища в обектите. (2) Пожарните пътища се проектират с трайна настилка. НАРЕДБА № iЗ-1971 от 29 октоври 2009 Г. ЗА СТРОИТЕЛНО-ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА И НОРМИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БeЗОПАСНОСТ ПРИ ПОЖАР - обнародвана в Държавен вестник № 96 от 4 Декември 2009г. влиза в от 05.06.2010 г. и отменя Наредба № 2 за ... (2) За конкретни помещения, дейности, работни места или оборудване, за които се предявяват специфични изисквания към осветлението, се прилагат специално разработени за тях норми. Чл. 81. За обектите, които са въведени в експлоатация преди влизането в сила на наредбата и не съответстват на посочените в нея противопожарни изисквания от строително-технически характер ... НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар Обн. - ДВ, бр. 96 от 04.12.2009 г., в сила от 04.06...