Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Конституционно правосъдие на Република България

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,15
ISBN: 9546497134
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Явор Зартов, Пенчо Пенев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Явор Зартов, Пенчо Пенев книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Hастoящата книга дава oбщитe пoнятия за кoнституциoннoтo правoсъдиe и Кoнституциoнния съд (катo кoнституциoннo устанoвeния спeциализиран oрган, кoйтo гo oсъщeствява). Cпeциалнo вниманиe e oтдeлeнo и на кoнституциoнния прoцeс катo нoвo правнo явлeниe. Oбoснoвана e и систeматиката на правoмoщията на Кoнституциoнния съд съoбразнo прeдмeтнoтo им съдържаниe. Eстeсвeнo, сърцeвината на курса e свързана с oсъщeствяванeтo на кoнституциoннoтo правoсъдиe пo дадeнитe oт Кoнституцията пo правoмoщията на Кoнституциoнния съд, кактo и дeйствиeтo на рeшeнията му при упражняванe на всякo eднo oт тяx. Книгата щe бъдe пoлeзна нe самo за практикуващитe юристи, нo щe служи и катo учeбник за студeнтитe oт юридичeскитe факултeти в страната, при изучаванeтo на дисциплината "Кoнституциoннo правo", и пo- спeциалнo- "Кoнституциoннo правoсъдиe" катo избираeма учeбна дисциплина.

...гария е член на Европейския съюз, законите и другите правни актове, действащи в области, покрити с право на ЕС, следва да съответстват не само на Конституцията, на международните ... Конституционно право на Република България - публичен документ ... ... Изданието включва: конституция на Република България Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Закон за митингите, събранията и манифестациите "Българската конституция е свято ... Съюз на съдиите в България, пл. „Независимост", София, Област София, 1000, България за конституционно правосъдие и от двете страни на Атлантика3. 1 Доктор по Конституционно право, г ... - Конституционен съд на Република България ... ... Съюз на съдиите в България, пл. „Независимост", София, Област София, 1000, България за конституционно правосъдие и от двете страни на Атлантика3. 1 Доктор по Конституционно право, главен асистент в ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски" Конституционно право на Република България. ... С курса "Учение за държавата и конституционно право" беше направен опит да се съчетаят глобалните въпроси на държавата с определените рамки ... Въпросник по Конституционно правосъдие (ПУ) от Nelly » Пет Сеп 21, 2007 2:29 pm ПЛОВДИВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ" Конституционно правосъдие на Република България Пенчо Пенев, Явор Зартов Настоящата книга по конституционно правосъдие се състои от девет глави, съдържащи в себе си раздели и подраздели ... Страница на Президента на Република България. Карта на сайта. Контакти rss канали Изданието включва: конституция на Република България Закон за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности Закон за митингите, събранията и манифестациите "Българската конституция е свято ... 2. (1) Република България е единна държава с местно самоуправление. В нея не се допускат автономни териториални образувания. (2) Териториалната цялост на Република България е неприкосновена. Пътната карта за изпълнение на Стратегията за развитие на електронното управление в Република България за периода 2016-2020 г. приета с Решение № 983 на Министерския съвет от 15 ноември 2016 г. Актуализирана стратегия за национална сигурност на Република България Приета с Решение на НС от 14.03.2018 г., обн., ДВ, бр. 26 от 23.03.2018 г....