Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,67
ISBN: 9789547305373
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Колектив книги Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването иборбата срещу противообществените прояви на малолетните инепълнолетните. Сборникът включва и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността надетските педагогически стаи, домовете за временно настаняване намалолетни и непълнолетни, възпитателните училища-интернати исоциално-педагогическите интернати като специализирани заведения запревенция на асоциалното поведение на децата.

...ие, ще коментират агресията в училище и възпитателните мерки, налагани на малолетни и понеделник, 03 юли 2017 ... Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на ... ... . На основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД- 711/30.06.2017г. на кмета на Община Харманли, - Участват в заседанията на педагогическите съвети на възпитателното у ... ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА ... ... .06.2017г. на кмета на Община Харманли, - Участват в заседанията на педагогическите съвети на възпитателното училище-интернат и на социално-педагогическия интернат, и правят предложения до съда за прекратяване изпълнението на ... на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и ... Закон за акцизите и данъчните складове Закон за амнистия и връщане на отнети имущества Закон за амнистия и за освобождаване от изтърпяване на наложени наказания Закон за амнистия от 1947 г. изграждане на нагласи за просоциално поведение при малолетните и непълнолетните. Дейност 1.1 Организиране и провеждане на обучителни семинари за секретарите на Процесът на хармонизация трябва да отразява не само най-съвременните разбирания за диференциране на отговорността на малолетните и непълнолетните, но и за начините и мерките за ... Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и ... Местна комисия за борба срещу противоо...