Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за регистър Булстат

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,24
ISBN: 9547302620
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Препоръчваме още:"Голямата война" от Александър Гаталица

...писани в търговския регистър, и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на ... Какво представлява свободната професия | pravatami.bg ... ... за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ (обн., ДВ, бр. 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от ... Закон за регистър БУЛСТАТ. Правилник за вписванията. Устройствен правилник на Агенцията по вписванията. Тарифа за държавните та ... PDF ЗАКОН ЗА РЕГИСТЪР БУЛСТАТ ... . 39 от 2005 г.; изм., бр. 105 от ... Закон за регистър БУЛСТАТ. Правилник за вписванията. Устройствен правилник на Агенцията по вписванията. Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ: Справка за субект на БУЛСТАТ: Условия за търсене. Код по БУЛСТАТ: Информацията в регистър БУЛСТАТ регистърът е публична в частта й, въведена от представените документи за данните по чл. 7, ал. 1, т. 1-7 и т. 19 и ал. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Всеки може да ... Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за регистър БУЛСТАТ. Съгласно предвидените изменения на Закона за регистър БУЛСТАТ ще се осигури възможността за издаване на удостоверения за вписани в регистър ... Преди време имаше подобно питане, свързано с новия З-н за регистър Булстат. В параграф 2 от ПЗР на з-на е казано: "Лицата по чл. 3, вписани до влизането в сила на този закон в Единния регистър за идентифициране на ... Такси, събирани за действия и услуги по Закона за регистър БУЛСТАТ Чл. 8. (1) За вписване на нов субект се събират такси, както следва: 1. ( отм . - ДВ , бр . 105 от 2006 г., в сила от 01.07.2007 г.) 2. ( отм . ЗАКОН ЗА НАРОДНИТЕ ЧИТАЛИЩА ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 1. уреждане и поддържане на библиотеки, читални, фототеки, фонотеки, филмотеки и видеотеки, както и създаване и поддържане Като основание за регистрацията се посочва чл. 3 ал. 1 т. 9 от Закона за регистър БУЛСТАТ. Към заявлението трябва да се приложат документи, доказващи че притежавате необходимата квалификация ... Ако аз съм лице, което подлежи на вписване в Регистър БУЛСТАТ, за мен ще бъдат вписани обстоятелства, които законът изисква. Такива са например седалището и адреса на управление, органите на ... РЕГИСТЪР БУЛСТАТ - СПРАВКИ Справка за свързаност на нефизическо лице Услов...