Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Устройство на територията – част ІІ

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,37
ISBN: 978-954-730-486-4
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Устройство на територията – част ІІ във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Сборникътвключва нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията,с които се определят номенклатурата на видовете строежи, условията и редът заразрешаване ползването на строежите, минималните гаранционни срокове,съставянето на актове и протоколи по време на строителството, обхватът,съдържанието и редът за съставяне на техническите паспорти на строежите,принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи, кактои редът за обследване на аварии в строителството и за ликвидиране на последицитеот тях. Поместени са и актовете, уреждащи издаването на лицензи наконсултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти илиупражняване на строителен надзор, задължителното застраховане в проектирането истроителството, както и съществените изисквания към строежите и оценяванесъответствието на строителните продукти. _____________В актуализиранотоиздание на сборника са отразени последните изменения в Наредба № 5 затехническите паспорти на строежите (НИД, ДВ, бр. 22 от 2010 г., в сила от20.04.2010 г.) във връзка с обхвата, съдържанието и сроковете за съставяне иизменение на техническите и енергийните паспорти насградите.

...09 от 10.03.2020 г. гр. Варна, бул ... PDF Отдел Устройство на територията ... . ... Разглеждане Вариант ІІ на ПУП-ПРЗ и РУП за УПИ xiv-104, УПИ xv-105 и УПИ Изданието съдържа нормативни актове по прилагането на Закона за устройство на територията, с които се определят правилата и нормативите за устройството на територията и нормативите за необходимата земя при ... както и на другите прав ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... както и на другите правила и нормативи за устройство на територията. (4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Разстоянията между две жилищни сгради през страничната граница "Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ИПР/ в обхват на част от урегулиран поземлен имот/УПИ/ ІІ-„Озеленяване" в кв.47 от ЗРП - Тутракан ( по КККР - имот с идентификатор 73496.500.737) и имоти с ... Устройство на територията ... ПРАЗНИК НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА "ВЪРШЕЦ 2012" (част ІІ) ... (част ІІ) ©2008 Община ВЪРШЕЦ ... Научи повече за книгата "Устройство на територията 2019 - част 1" и ако се ️ влюбиш в нея поръчай я с бърза и евтина доставка до избран от теб адрес. Устройство на територията ... (част І) ПРАЗНИК НА КУРОРТА, МИНЕРАЛНАТА ВОДА И БАЛКАНА "ВЪРШЕЦ 2012" (част ІІ) СТРОИТЕЛСТВО НА НОВАТА ГРАДСКА ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ ЗА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ ......