Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Производството по несъстоятелност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,68
ISBN: 9789547306516
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Нели Маданска, Бистра Николова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Производството по несъстоятелност Нели Маданска, Бистра Николова epub книги безплатно

Описание:

В тази книга се разглеждат последователно и в тяхната логическа връзка:откриването на производството по несъстоятелност; вписванията,заличаванията и обявяванията в търговския регистър, свързани спроизводството по несъстоятелност; масата на несъстоятелността и нейнотопопълване; процедурата по предявяване на вземанията; оздравителнотопроизводство; осребряването и разпределението на събраните суми. За разлика от традиционните писмени изложения, изданието се основава наметода за "обучение чрез правене". Изложението е организирано в шестчасти, всяка от които се състои от едно или повече представяния(теоретична част), придружени от едно или повече упражнения (практическачаст). Теоретичната част акцентира върху конкретен проблем, аупражненията включват разглеждане на казус, дискусия по предварителнозададени проблеми или решаване на по-прости тестови задачи. Включени са иприложения, от които читателите могат да получат информация запо-детайлно проучване на конкретни въпроси, както и ключ с отговори напрактическите упражнения.Книгата предоставя систематизирани знания за разнообразието отматериалноправни, процесуални и регистърни въпроси, свързани стърговската несъстоятелност, и е предназначена както за практикуващитеюристи, така и за студентите по право. Съдържанието е съобразено сдействащата уредба към 1 април 2010 г., със съдебната практика и сдостиженията на научната мисъл в областта на търговското право.Нели Маданска е главен инспектор на Инспектората на министъра направосъдието по ЗСВ и автор на книгата "Производството понесъстоятелност" (2003, 2005). Бистра Николова е съдия в търговскотоотделение на Варненския окръжен съд. Н. Маданска и Б. Николова сапреподаватели в Националния институт на правосъдието по въпросите надружественото право и несъстоятелността.

...ване на ... Девет въпроса, свързани с производството по несъстоятелност, по които беше натрупана противоречива практика през годините, днес получиха отговор от Търговската колегия на Върховния касационен съд (ВКС) ... Актуални промени в производството по несъстоятелност в ... ... . чл. 685 и 688 - относно предявяване на вземанията в производството по несъстоятелност; чл. 697 - относно предлагане на оздравителен план. Наказателен кодекс Към Десктоп версията Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените и неупражнени в производството по несъстоятелност права, когато е прекратено с ... Търговската колегия на ВКС отговори на 9 въпроса за ... ... . 697 - относно предлагане на оздравителен план. Наказателен кодекс Към Десктоп версията Погасяват ли се по чл. 739, ал. 1 ТЗ непредявените и неупражнени в производството по несъстоятелност права, когато е прекратено с решение по чл. 632, ал. 4 ТЗ без фаза по предявяване и приемане на ... Целите на производството по несъстоятелност на фирма най-общо са две - на първо място ако може дадено предприятие да бъде оздравено и да продължи работата и търговската си дейност и за в ... София, ул."Христо Белчев"№ 9, ет.1, при месечно възнаграждение, така както е определено с решението за откриване на производството по несъстоятелност, платимо от привнесените разноски, а ... Върховният касационен съд (ВКС) постанови тълкувателно реш...