Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Гражданска регистрация на лицата

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 8,16
ISBN: 978-954-730-728-5
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Представена еуредбата на гражданската регистрация на физическите лица в Република България,придобиването, загубването и възстановяването на българско гражданство, правниярежим на чужденците при влизане, пребиваване и напускане на страната, условиятаи реда, при които гражданите на Европейския съюз и членовете на технитесемейства могат да влизат, пребивават и напускат Република България,предоставянето на особена закрила на чужденци - убежище, статут на бежанец,хуманитарен статут и временна закрила. Поместен е и Законът за българските личнидокументи. Текстовете саанотирани с предишни редакции и с препращания към актове по прилагането назаконите, включени в сборника.

...2016 г. за насърчаване на свободното движение на гражданите чрез опростяване на изискванията за представяне на някои ... Отговорност На Лицата, Извършващи Охранителна Дейност | I ... ... ... Виж откритите Начало за търсене "Гражданска регистрация" в . ... Акценти в броя: Статии Румен Марков - Личната свобода като обект на принудата по чл. 143 от Наказателния кодекс Делян Недев - Субективната страна на сделките ... Виж откритите Начало за търсене "закон за ... Гражданска регистрация на лицата (10 издание от 2017 ... ... . 143 от Наказателния кодекс Делян Недев - Субективната страна на сделките ... Виж откритите Начало за търсене "закон за лицата семейството" в . Регистрация на брак ... става в сградата на консулското учреждение в присъствието на лицата, встъпващи в брак. _____ Сключване на брак с пълномощно или чрез представител не се допуска. ... Национални телефони. 0700 4 24 24. на цената на един градски разговор. 0889 93 80 80 Регистър на лицата и структурно обособените части на предприятия или организации, получили лицензия от председателя на ДАМТН за осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ не дължи обезщетение за вреди, причинени при, под въздействието на или от: 3.1. употреба на алкохол, опиати или други силно упойващи вещества; 3.2. военни действия от всякакъв ... Според Кодекса за застраховане за липса на застраховка "Гражданска отговорност" се налага глоба от 250 лв. - за физическо лице, и 2000 лв. - за юридическо лице или едноличен търговец. Правно основание: Закон за гражданската регистрация, ЗБДС, Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация на МРРБ - чл. 138, ал. 1 и Наредба за ... „Застраховки „Автокаско", „Злополука на лицата в МПС" и „Гражданска отговорност" на 11 бр. нови /не регистрирани/ и 9 бр. регистрирани автомобили, предоставени за управление на БИМ, застраховки „Професионална ... Застрахователно посредническата услуга на www.broko.bg се предоставя от Евита М брокер ООД- търговско дружество, вписано в Търговския регистър с ЕИК200495717, с удостоверение за регистрация 198-ЗБ/ 30.11.2009г. на Комисия за ... Гражданска регистрация на лицата. издателство: СИБИ isbn: 954-730-276-. започната: 2005-08-26. завършена: 2005-09-01 Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" /ГРАО/ в йерархично отношение е на пряко подчинение на заместник - кмета на общината. Функции на отдел ГРАО: и гражданска реабилитация на лицата, които са били незаконно репресирани заради техния произход, политически убеждения или религиозни вярвания през периода от 9 септември 1944...