Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,97
ISBN: 9789547305373
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Колектив
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Колектив книги Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

Представена е уредбата на отношенията, свързани с предотвратяването иборбата срещу противообществените прояви на малолетните инепълнолетните. Сборникът включва и подзаконови нормативни актове, уреждащи дейността надетските педагогически стаи, домовете за временно настаняване намалолетни и непълнолетни, възпитателните училища-интернати исоциално-педагогическите интернати като специализирани заведения запревенция на асоциалното поведение на децата.

...нира социално-превантивната дейност на територията на Общината по отношение на малолетните и непълнолетни лица, инициира програми за противодействие на ... Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на ... ... ... на малолетните и непълнолетните. Председател, секретар и членове на МКБППМН, обществени възпитатели, Училищните ръководства и класни ръководели. В рамките на утвърдения бюджет Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Закон за борба срещу противообществените ... Закон за борба срещу противообще ... ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА ... ... . В рамките на утвърдения бюджет Виж какво купуват клиентите на store.bg закупили "Закон за борба срещу противообществените ... Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ⚫ от ... Тези мерки са предвидени в специалния Закон за борба с противо¬обществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН). ... като уведоми за това местната комисия за борба срещу ... Книга » Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните ... ОБЯВЛЕНИЕ. СТОЛИЧНА ОБЩИНА - РАЙОН ''ИЗГРЕВ", ГР. СОФИЯ, УЛ. „АТАНАС ДАЛЧЕВ" № 12, на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при ... ОБЛАСТ ВРАЦА. 3060 гр. Криводол, ул."Освобождение"№ 13, тел. 09117 / 25-45, факс 09117/23-69, e-mail: [email protected]