Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Защита на конкуренцията

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,12
ISBN: 978-954-730-673-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Защита на конкуренцията
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Защита на конкуренцията книги Защита на конкуренцията epub са достъпни за вас след регистрация в нашия уебсайт

Описание:

В сборника епоместен Законът за защита на конкуренцията, който урежда забраните срещуопределени споразумения, решения и съгласувани практики, злоупотребата смонополно или господстващо положение, критериите за концентрация междупредприятия и нелоялна конкуренция, производството и правомощията на Комисиятаза защита на конкуренцията.Поместено е релевантното извлечение от Договораза функционирането на Европейския съюз и регламентите, към които законътпрепраща - Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета относно изпълнението на правилатаза конкуренция и Регламент (EO) № 139/2004 на Съвета относно контрола върхуконцентрациите между предприятия. Поместено е информационно приложение съссистематичен списък на основните актове на правото на ЕС в областта на защитатана конкуренцията.

...КОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И ... Правна защита на конкуренцията | Лекции по Право ... ... Издаване на разрешение за концентрация на стопанска дейност На основание на: Закона за защита на конкуренцията - чл. 8, т. 5, във връзка с; чл. 26 Екипът на кантората води едно от първите производства за злоупотреба с по-силна позиция при договаряне и по този начин участва в създаване на практиката по защита на конкуренцията в ... - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) пра ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... ... - ДВ, бр. 102 от 2008 г.) право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия ... Органът, който осъществява контрол върху тези отношения е Комисията за защита на конкуренцията, която се избира от Народното събрание и не е в системата на административни органи ... koparanov competition blog е блог, посветен на правото на защита на конкуренцията, новостите в неговото развитие, както и прилагането му в България, но също така в Европа и в целия свят. Комисия за защита на конкуренцията постанови решение. 05.10.2018. С настоящето уведомяваме, че Комисия за защита на конкуренцията постанови решение, с което разреши концентрация между предприятията, която ще се ... Комисия за защита на конкуренцията | Комисия - София, бул. Витоша №18, КОМИСИЯТА е оправомощена да прилага Закона за защита на конкуренцията, Закона за обществените поръчки и Закона за концесиите. Преглед на политиката на ЕС в областта на конкуренцията, двустранни споразумения, прояви и публикации по темата, достъп до информация за текущи дела в областта на конкуренцията. за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че три дружества са се наговорили да кандидатстват за обществена ... поръчка в полза на едното от тях ... печатни ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА. Комисията за защита на конкуренцията наблюдава пазара на търговия на дребно с автомобилни горива ... Нашите експерти в сферата на антитръстовото законодателство и правилата за защита на конкуренцията ще ви предоставят стратегически и ефективни правни съвети в процеса на водене на ... КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ЕИК: 000698612 Адрес: София 1000 бул. Витоша 18 Телефон: 02/9356 113 www.cpc.bg. Длъжностно лице по защита на личните данни - КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА ... 2. Източници на Конкурентно право. Приложно поле на Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/ - субекти на конкурентното право, териториално действие. 3. Компетентни орг...