Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Прогнозиране и планиране

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2009
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,56
ISBN: 978-954-494-044-0
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Катя Владимирова
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Прогнозиране и планиране pdf, който ще намерите тук

Описание:

Настоящото издание по прогнозиране и планиране е предназначено завсички, които се интересуват от ефективното управление на развитието насъвременните икономически системи и организации, на промените, коитонастъпват в тях, свързани с развиващите се процеси на интеграция иглобализация. Подготвено е на основата на постиженията в науката ипрактиката по управление, прогнозиране, програмиране и планиране в светаи в Европейския съюз и най-новата история на България. Основава се насъвременните постижения в методологията на икономическия анализ,планиране и прогнозиране, както и на използваните в практиката на ЕСстратегии, програми и координация на националните планове за действия викономическата и социалната сфера, както и в организациите от развитите викономическо отношение страни и световноизвестни корпорации. Приподготовката му авторите са се ръководили от идеята публикацията да бъдемаксимално полезна за специалисти, студенти и всички интересуващи се отвъпросите на прогнозирането и планирането и неговото използване вуправлението, както и от трансформирането на планирането през последнитегодини главно в стратегическо и програмно, ориентирано към цели заоптимално развитие на всяка една от икономическите системи. Изданието може да се използва както от студентите, които имат курса"Прогнозиране и планиране", така и курсове по: "Икономически анализи ипрогнози", "Програмиране и планиране в ЕС", "Планиране в бюджетниорганизации" и други студенти, специалисти и експерти от практиката,докторанти, изследователи и преподаватели. На пета част: единадесета, дванадесета (без т. 1,3 и 5) и тринадесета глава автор е проф. д. ик. н. Константин Н. Габровски.

...иране и планиране унсс в Pomagalo ... УНСС :: Катедра "Маркетинг и стратегическо планиране" ... .com На 24 септември 2015 г. представители на академичните среди и бизнеса в България учредиха Сдружение с нестопанска цел „Национална асоциация по прогнозиране и планиране" (НАПП).Учредителното събрание се проведе в ... И колкото по-далече в бъдещ ... Прогнозиране, Реферат по Планиране и прогнозиране ... ... ... И колкото по-далече в бъдещето се опитвате да "видите", както в нашия пример с цената на хляба през 2012, толкова по-малък шанс имате да познаете. ПРОГНОЗИРАНЕ И ПЛАНИРАНЕ Цялото планиране и мениджърските решения се базират на прогнози за бъдещото състояние на бизнеса. Умението да се прогнозира е важно за всеки мениджър. Методите и техниките, с които се занимава този курс ще ви ... Финансовото планиране е съвкупност от дейности, методи и мероприятия, насочени към прогнозиране и планиране на бъдещето състояние на финансите на предприятието и повишаване ефективността на финансовата дейност. Ирена Славова - Планиране и прогнозиране. Учебници за ВУЗ. Издателство Нов български университет - стари книги, употребявани книги, нови книги...