Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2003
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,51
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Правилник за прилагане на закона за данък върху добавената стойност pdf

Описание:

...а стойност чл. 1 Об­щи раз­по­ред­би (чл ... DOC ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за данък върху добавената ... ... . 2-3) Място на из­пъл­не­ние на достав­ки и на вът­ре­об­щ­но­ст­но при­до­би­ва­не (чл. 4-10) ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ Author: Ciela Soft and Publishing Ltd. Last modified by: PIM Created Date: 1/24/2010 7:59:00 AM Company: PIM ... PDF ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА ... ... . Last modified by: PIM Created Date: 1/24/2010 7:59:00 AM Company: PIM Other titles Чл. 1. Този правилник урежда прилагането на Закона за данък върху добавената стойност. Глава първа. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ. Данъчно задължено лице. Чл. 2. ОТНОСНО: Прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № …. от 26.04.2018 г., препратено за отговор по компетентност от ТД на НАП ….., офис …, относно прилагане ... Регистрацията по Закона за данък върху добавената стойност на чуждестранни лица чрез акредитиран представител се извършва в компетентната териториална дирекция на Националната агенция ... ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В сила от 01.01.2007 г. Издаден от Министерството на финансите Обн. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.101 от 15 Декември 2006г ... Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност ... се упълномощават да освобождават от вносни мита и данък върху добавената стойност вноса от трети страни на стоки, ... Изх. № 24-39-169Дата: 14.01.2016 год.ЗДДС, чл. 3, ал. 5;ЗДДС, чл. 79, ал. 3.Относно: прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) Вна(НАП) е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 24-39-169 от 23.12.2015 г., в което ... ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ (ДВ, БР. 76 ОТ 2006 Г.) В сила от 01.01.2009 г. Издаден от Министерството на финансите 10. издание към 15 януари 2019 г. В това издание са отразени промените, с които правилникът е приведен в съответствие с измененията на Закона за данък върху добавената стойност, които са в сила от 1 януари 2019 г....