Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,7
ISBN: 978-954-730-691-2
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Стефан Стефанов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността Стефан Стефанов epub книги безплатно

Описание:

Книгата епървото съвременно изследване на най-често използваните в практиката способи запопълване на масата на несъстоятелността – преферентните искове по чл. 645, ал.3 и 4, чл. 646, ал. 2, т. 1 и 3 и чл. 647, т. 4-6 от Търговския закон. На базатана богат сравнителноправен материал и критичен анализ на становищата в съдебнатапрактика и правната доктрина са аргументирани редица нови идеи относнодействителния смисъл на преферентните фактически състави. Водеща идея на книгатае разграничението между отделните групи искове за попълване на масата нанесъстоятелността и разбирането, че съответните текстове на Търговския закон неразкриват действителния му смисъл, поради което подлежат на корективнотълкуване. За пръв път в съвременната правна литература са обосновани и идеитеза максималната продължителност на подозрителните периоди по чл. 646, ал. 2 отТърговския закон и темата за възраженията на ответниците по преферентнитеискове.Книгата епредназначена за практикуващи юристи, съдии, синдици, научни работници истуденти по право. Тя би представлявала интерес и за всички търговци, които сасе оказали в положението на ответници по преферентни искове.СтефанСтефанов е адвокат и главен асистент по гражданско и търговско право в ЮФ на СУ„Св. Климент Охридски”. Настоящата книга е резултат на синтеза междудългогодишния практически опит на автора в областта на търговскатанесъстоятелност и трайните му научни интереси в тази сложнаматерия.

...метка за разпределение ... Запазване и попълване на масата на несъстоятелността ... ... . 64. Приключване на производството по несъстоятелност. Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността. Книгата е първото ... 09:56 Убит е синът на лидера на "Ислямска държава" 21:53 "ЦСКА-София" обяви дългове за над 25 млн. лв. от 2017 г. 19:10 Партият ... Връщане на машина, взета на лизинг, попаднала в масата на ... ... . лв. от 2017 г. 19:10 Партията на Марешки внесе в парламента закона за личната помощ Нови Книги - Търговско, Гражданско, Процесуално Право: 1.Платежните карти - инструмент за безналично плащане - 22 лв - ПРОДАДЕНА! 2. Постановления и тълкувателни решения по граждански дела, книга първа и втора, по 20 лв/бр ... 10 лв.: Чисто Нови Книги - Търговско, Гражданско, Процесуално Право: 1.Платежните карти - инструмент за безналично плащане - 22 лв - ПРОДАДЕНА! 2. Постановления и тълкувателни решения по граждански дела... Преферентни искове Обособени са исковете, които в правната теория се наричат преферентни, насочени към отмяна на действия и сделки, довели до противоправно подобряване на положението на един кредитор за сметка на ... Всички книги на Стефан Стефанов с 15% отстъпка, само в онлайн книжарница Bookpoint! Поръчай "Преферентните искове за попълване на масата на несъстоятелността" от Стефан ... На 13 октомври 2011 г., макар и само за следобедната част, присъствах на организирания от ИК "Труд и право" семинар на тема "Актуални въпроси на търговското право". С оглед напредналата фаза на производството по несъстоятелност на „КТБ" АД (н) и изтеклия на 22.04.2017 г. законов срок за оспорване на определени действия и сделки, които увреждат кредиторите ... О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 102 АПЕЛАТИВЕН СЪД - БУРГАС, ТЪРГОВСКИ СЪСТАВ, В съдебно заседание, проведено на двадесет и четвърти март две хиляди и шестнадесета година, в следния състав Запазването на масата на несъстоятелността може да се извърши с обезпечителни мерки. Те ... Ключовите моменти в законопроекта предвиждат: 1. разширяване на обхвата на закона по отношение на договорите за кредит, обезпечени с ипотека; 2. промяна в начина на формиране на лихвата ... От кога започва да тече погасителната давност за предявяване на осъдителен иск за връщане на даденото след постановяван...