Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Педагогическото взаимодействие

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ:
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 9,5
ISBN: 978-954-2424-9
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Гюров
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички Димитър Гюров книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

Книгата представя педагогическото взаимодействие като ключов фактор исредство за просперитет на индивидуалността и обществото. Първите десетгодини в живота на детето задават основите на комплекса от представи,умения за отношения и компетенции, които определят потенциала наличността. Целта е да се докаже значението на иновационния модел наинтегрираната образователна система „Детска градина – начално училище”при ориентиране в света и педагогическите му функции за хармонизиране навзаимодействието „дете – среда”.

...действие дете-среда като приоритет на предучилищното образование през 21 век Доскоро предучилищното образование се приемаше като незадължителна част от образоват Дефиниране: Педагогическото взаимодействие е про- цес, насочен към постигането на определен очакван ре- зултат, свързан с цялостното развитие на детето, в Дефиниране: Педагогическото взаимодействие е процес, насочен към постигането на определен очакван резултат, свързан с цялостното развитие на детето, в който основни участници са: учителят ... PDF ПРОГРАМНА СИСТЕМА ... ... Предучилищна педагогика образователни стратегии и и технологии на педагогическо взаимодействие 2019-02-03 07:12:34 на познавателни, социални, двигателни и естетически способности.  "Децата са такова огледало, в което се отразяват методите и похватите на възпитание, чрез което се осъществява онази обратна връзка, която служи за регулатор на човешките взаимоотношения" Проф. дпн Задача 3. Теоретически анализ на педагогическото взаимодействие Задача 4. Теоретически анализ, процесуални характеристики и страте ... Взаимодействието семейство - детска градина - публичен ... ... ... Предучилищна педагогика образователни стратегии и и технологии на педагогическо взаимодействие 2019-02-03 07:12:34 на познавателни, социални, двигателни и естетически способности.  "Децата са такова огледало, в което се отразяват методите и похватите на възпитание, чрез което се осъществява онази обратна връзка, която служи за регулатор на човешките взаимоотношения" Проф. дпн Задача 3. Теоретически анализ на педагогическото взаимодействие Задача 4. Теоретически анализ, процесуални характеристики и стратегия за реализация на модел на игровото взаимодействие...