Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за горите

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,15
ISBN: 57356
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: 978-954-730-714-8
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Закон за горите във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Представена е нормативната уредба наотношенията, свързани с опазването, стопанисването и ползването на горскитетеритории в Република България, с цел гарантиране на многофункционално иустойчиво управление на горските екосистеми, ограниченията при разпореждане симоти в горски територии, промяната на предназначението на имотите, ползванетона дървесина и недървесни горски продукти, специалния правен режим на горите взащитени територии и при включването им в Националната екологичнамрежа. Включен е и Законът завъзстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд.Текстовете са анотирани с предишни редакции на изменени и отменени разпоредби, спрепращания между правни норми, включени в сборника, и към актове по прилаганетоим.

.... ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2000г ... DOC park-vitosha.org ... ... (2) Скицата на трасето или площадката с обозначени координати, която се прилага към заявлението по чл. 14в, ал. 2, т. 3 и чл. 16а, ал. 2, т. 2 от Закона за горите и § 123, ал. 2, т. 6 от Закона за изменение и ... ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ . ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ ОТ 1958 Г. ... ... Lex.bg - Закони, правилници, конституция, кодекси ... ... . ЗАКОН ЗА ГОРИТЕ ОТ 1958 Г. ... Отменен с § 8 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за горите - ДВ, бр. 125 от 29 декември 1997 г. Чл. 1. С този закон се урежда устройването ... Закона за горите, и точно два дни преди решаващото обществено обсъждане за спорния закон... 16:03, 09 юли 12 / Милен Енчев 72 Закон за горите ⚫ от 978-954-730-714-8 【Сиби】 57356 Купете сега от онлайн книжарница Сиела Безплатна доставка над 40 лв. Последни Депутатите подкрепиха ветото върху Закона за горите. Парламентът се съобрази с ветото на президента Росен Плевнелиев върху промените в Закона за горите, които предизвикаха протести в последните дни. 4. издават разпореждания за спиране и прекратяване на дейности в горите и в земите от горския фонд при констатиране на нарушения на този закон, Закона за лова и опазване на дивеча , Закона за ... В бр. 72 от 18.09.2015 г. на Държавен вестник е публикувана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 63 от 2013 г.) От 8 април 2011 г. влезе в сила на новия Закон за горите - законов инструмент, въвеждащ реформа в горската система, който е резултат от сериозен експертен труд и продължителен консултативен процес, съобщават от ... Регистър за упражняване на частна лесовъдска практика - физически лица съдържа данни за физически лица, имащи право да извърват дейности по чл. 233, ал.1, т. 1-6 от Закона за горите - Закон за горите - приватизация за "свои хора" на един от последните обществени ресурси Posted on 13 June 2012 Промените в Закона за горите явно се правят като подарък за определени бизнесмени Разпоредбите на този закон не се отнасят за горите и земите от горския фонд в защитените територии - изключителна държавна собственост, освен в случаите по чл. 67, ал. 3 от Закона за защитените ... Закон за изменение и допълнение на Закона за горите УКАЗ № 152 На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България За периода на i и ii българска дър...