Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Счетоводство - 2012

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2012
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,3
ISBN: 13133128
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Антон Свраков,Бойка Брезоева, Велин Филипов, Иван Златков
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Счетоводство - 2012 Антон Свраков,Бойка Брезоева, Велин Филипов, Иван Златков epub книги безплатно

Описание:

Книгата-годишник "Счетоводство - 2012 " ви предлага всичко засчетоводнотозаконодателство, за националните и за международнитесчетоводнистандарти и за счетоводното отчитане на предприятието през2012 г.Съдържание:основни нормативни актове в областта на счетоводството;коментар на нормативната уредба;практически въпроси по прилагането на Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия (НСфОМСП);нови моменти в Международните счетоводни стандарти (МСС);организация на счетоводството в предприятието:- счетоводно отчитане в условията на криза;- счетоводно отчитане на безвъзмездни средства, предоставени по оперативни програми на ЕС;- специфични въпроси на счетоводното отчитане в бюджетните предприятия;представянена допълнителните изисквания към счетоводнитепредприятия, въведени сизмененията на Закона за мерките срещуизпирането на пари;независим финансов одит на предприятието;полезна справочна информация.

...ВОДСТВО - Приложен коментар Глава първа Нови моменти в отчетността на бюджетните организации за 2017 година Глава втора Развие на модул Счетоводство за 2012-та ... Счетоводство, данъци, осигуровки, регистрация на фирми: 2012 ... . Актуализация 02.04.2012. Новости: Експорт към Ексел на следните справки: новини право, новини счетоводство, 2012, дискусии, казуси, счетоводство, ТРЗ, заплати, пенсия ... Национално състезание по СЧЕТОВОДСТВО, училищен кръг, 25 февруари 2012 г. Олимпиада по ФИЗИКА, областен кръг, 24 февруари 2012 г. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 ... Счетоводство - национално състезание ... ... Национално състезание по СЧЕТОВОДСТВО, училищен кръг, 25 февруари 2012 г. Олимпиада по ФИЗИКА, областен кръг, 24 февруари 2012 г. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) Бюджетните предприятия осъществяват счетоводството си в съответствие с изискванията на глава петнадесета от ... Страхотен избор на книги Счетоводство - 2012 на цена от 30.00 лв. ☛ Booktrading.bg За повече информация и въпроси ☎0882 907 212 Лекции по Счетоводство и контрол (вариант 2) Съдържание: 1. Същност, съдържание и задачи на счетоводството. 2. Предмет и метод на счетоводството. 3. Счетоводен баланс. Счетоводство - 2012. Книгата-годишник "Счетоводство - 2012 " ви предлага всичко за счетоводното законодателство, за националните и за международните счетоводни стандарти и за счетоводното отчитане на предприятието през ... 4 Стоян Дурин - Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 Стоян Дурин - Счетоводството и независимият финансов одит, 2012 5 „За да се разориш, кризата не е достатъчна. Трябва да имаш и пари." КиК Инфо - информационна платформа за данъци и счетоводство. Оnline приложения. Калкулатори за работна заплата, граждански договори, разходи на работодателя, стаж, майчинство. Данъчни новини. Liglyo 09.07.2012 12:55 Колегите по-горе са дали примери с доста по-ограничаващи правата пълномощни, и касаят основно ангажиментите им като счетоводители. Кодекс на труда 2012 - коментар ... Използваните в представянето на книга "Наръчник по бюджетно счетоводство - Георги Проданов, Милен ...